• Otomotiv Turboları
  Turbo teknolojisi emisyon kontrolü ve tüketici ihtiyaçları ikileminin çözümünü sağlamaktadır. Avrupa, Amerika ve Asya’da çevreci hedeflere ulaşıma katkıda bulunurken, dünyanın dört bir yanındaki sürücülerin performans ihtiyacını da karşılamaktadır.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1758 Kez Okundu
 • Dizel Motorlarında Yanma
  Dizel motorlarında yanma için kullanılacak hava, emme zamanın-da silindire alınarak sıkıştırılır. Sıkıştırma sonuna doğru sıcaklığı 500-700 C dereceye yükselen hava içerisine yakıt, Ü.Ö.N. dan 15° - 30° önce enjektör vasıtasıyla püskürtülür.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1255 Kez Okundu
 • Dizel Motor'unun Çalışması ve Benzin Motor'undan Farkı
  Dizel motorları veya sıkıştırma ile yanan makineler, gaz yağı ile destile ham petrol arası düşük uçuculuk Özelliğine sahip bir yakıtla 1/11 ilâ 1/22 sıkıştırma oranlı ve 25 ilâ 50 Kg/cm basınç altında kullanılabilen bir yakıtla çalışır. Bunların çeşitli tipleri mevcuttur. Bir örnek olmak üzere sadece dört zamanlı bir dizel motorunun çalışması açıklanacaktır.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1117 Kez Okundu
 • Motorin (mazot) Hakkında Herşey
  Ham petrolün damıtılması sırasında 200 - 300°C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir.Motorin dizel motoru yakıtıdır. Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Dizel tarafından keşfedildi.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1022 Kez Okundu
 • Motor Yağları
  Taşıtlarda kendinden beklenen bazı görevleri yerine getirmesi için yağlar kullanılır. Motorların yağ haznesine konurlar buradan bir pompa yardımı ile krank ve piston kolu yatakları,kam mili ve tertibatına,eğer varsa kompresör ve türbin mili yataklarına gönderilir. Pompalandıkları yerde yerlerde yağlama görevini tamamladıktan sonra kartere geri dönerler. Otomotiv sektörünün taleplerini karşılamak için belli miktarda katıklar içerebilir.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1026 Kez Okundu
 • Motor Soğutma Sistemleri ve sıvıları
  Soğutma sisteminin amacı motordaki fazla ısıyı giderip, motoru en verimli ısıya en kısa zamanda yükseltip o ısıda kalmasını sağlamaktır.İdeal olan çalışma şartları ne olursa olsun soğutma sistemi motoru en verimli ısıda çalıştırmalıdır. Yakıt motorda yandıkça yakıttaki enerjinin yaklaşık 1/3 ü işe çevrilir.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1149 Kez Okundu
 • Fren Hidrolik Yağları
  Fren hidroliği, motorlu araçlarda fren sistemleri hidrolik sıkıştırma prensiplerine göre çalışır. Sıkıştırılamayan bir sıvı ile dolu olan kapalı sisteme bir tarafından basınç uygulanırsa diğer uçtaki pistonda güç elde edilir. Bu güç de fren balatalarını, fren disklerine ya da kampanalara bastırarak yavaşlamanızı sağlar.
  + devamını göster
  20.5.2015
  943 Kez Okundu
 • Dizel Partikül Filtre (DPF) Problemi Nedenleri
  DPF’ lilerde dahil (dizel partikül filtre) tüm motorların yakıt sistemi ile yağ sistemi PCV ile birbirine bağlantılıdır. Bu nedenle, yanma sonucu oluşan egzost dumanı ile motor yağı egr ve pcv yardımı ile birbirine temas eder, bu temas DPF’nin rejenerasyon döngüsünü/tekrarını hızlandırır. EGR valfi, kaçınılmaz bir şekilde egzost dumanı biriktiricisi- dağıtıcısı konumundadır.
  + devamını göster
  20.5.2015
  984 Kez Okundu
 • Dizel Motorların Tarihçesi
  Diesel makineleri bir çeşit içten yanmalı makineler olup, yaktın kimyasal enerjisi makine silindirleri içinde direkt olarak mekanik enerjiye çevrilir. Birkaç beygir gücünden 35 000 hp’ye kadar yapılmakta olan bu makineler bugün en yüksek verimli güç üreticidirler.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1021 Kez Okundu
 • EGR Sistemleri - Çeşitleri ve Görevleri
  Yanma sırasında oluşan NOx miktarı büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır. Yanma odası içindeki karışımın egzoz gazları ile seyreltilmesi sonucu yanma sonu sıcaklıkları, dolayısıyla üretilen NOx miktarı azalmaktadır.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1020 Kez Okundu
 • Dizel Motorlarda Emisyon Kontrol Yöntemleri
  İçten yanmalı motorlarda yanma odasındaki maksimum sıcaklık 1800 K’in üzerine çıktığında, havanın içindeki azot ve oksijen kimyasal olarak birleşerek, azot oksit (NOx) denilen, insan sağlığına ve çevreye zararlı bir gaz haline dönüşür. Dizel motorlarının hava fazlalığı ile çalışması, benzin motorlarına göre NOx oluşturma potansiyelini arttırır.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1037 Kez Okundu
 • Dişli ve Şanzıman Yağları
  Motorlu araçların şanzıman ve diferansiyellerinin güç aktarma dişli sistemlerinin yağlanması için kullanılırlar otomotiv sektörünün standartlarını taleplerini karşılamak için belli miktarda katkılar içerir.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1050 Kez Okundu
 • Biodizel ve Ethanol Hakkında Herşey.
  Biyodizel ve etanol, dizel motorlar için yenilenebilir alternatif yakıtlardır ve farklı oranlarda No. 2 dizel yakıta karıştırılarak dizel motorlarda kullanılabilirler. Etanol tek bir kimyasal yapıya ve belli özelliklere sahip yakıt olmasına rağmen, biyodizellerin özellikleri elde edildikleri yağın cinsine ve esterleştirme metodlarına bağlı olarak değişmektedir.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1178 Kez Okundu
 • Benzinli Motorlarda Stoichiometric Ratio
  Konunun başında öncelikle, “stoichiometric Ratio” ne anlama gelmektedir, onu kısaca özetlemek isteriz. Türkçe söylenişi, Stokiyometri (İngilizce : Stoichiometry). Sözcüğü Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm).
  + devamını göster
  20.5.2015
  417 Kez Okundu
 • Çok Noktadan Püskürtme (MPI) Sistemler
  2.Çok Noktalı Püskürtme Sistemleri (M P I) Sistemin Genel Yapısı ve Özellikleri : SPI sistemde yakıt hava ile, emme manifoldunun girişinde hazırlandığından silindire girecek olan karışımın kat ettiği mesafe farklıdır. SPI sistemde yakıt hava karışımı manifold içerisinde karıştığından ve motorun soğuk olduğu zamanlarda karışım içerisindeki yakıt manifold yüzeylerine yapışır ve silindir içerisinde homojen bir karışım sağlanamaz.
  + devamını göster
  20.5.2015
  1368 Kez Okundu
 • Tek Noktadan (Single Point) Enjeksiyon Sistemleri
  *Sistemin Genel Yapısı ve Özellikleri : Tek bir enjektörün yakıtı emme manifolduna püskürttüğü sistemdir. Yakıtın emme manifolduna püskürtülmesi nedeni ile karbüratörlü sistemlere benzemekte fakat daha iyi bir yakıt hava karışımı hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu sistem karbüratörlü sistemden daha verimlidir. SPI sitemde yakıt, motorun her türlü çalışma koşulları için bir noktadan hazırlanmaktadır.
  + devamını göster
  20.5.2015
  438 Kez Okundu
 • Benzinli Yakıt Sistemi Çeşitleri ve Görevleri
  Benzinli Yakıt Sisteminin Görevleri : Enjeksiyon sürelerinin ayarlanması - Soğukta harekete geçmenin kontrolü - Hızlanma sırasında yakıt zenginliği kontrolü - Yavaşlama sırasında yakıtın kesilmesi - Motor rölanti devrinin kontrolü ve yönetimi - Maksimum devrin sınırlandırılması - Lambda sensörü ile yanmanın kontrolü - Kendi kendine arıza teşhisi
  + devamını göster
  20.5.2015
  1080 Kez Okundu
 • Fren Sistemi Çeşitleri
  Motorlu taşıtlar üzerinde oldukça farklı yapılarda değişik özelliklerde frenler kullanılmaktadır.
  + devamını göster
  18.5.2015
  1422 Kez Okundu
 • Otomotiv Fren Sistemleri
  Fren sistemi, motorlu taşıtın yavaşlamasını ve durmasını sağlayan düzenek. Yokuş aşağı inen taşıtın hız kazanmasını önlemek, duran taşıtın bu durumunu sürdürmek üzere de kullanılır. Fren sistemi taşıttaki kinetik enerjiyi sürtünme yoluyla ısı enerjisine çevirerek taşıtın durmasını veya yavaşlamasını sağlar.
  + devamını göster
  18.5.2015
  423 Kez Okundu
 • GDI / Direkt Enjeksiyonlu Benzinli Motor Tipleri
  Bu motorda, yakıt standart motordaki gibi manifolda değil, yanma odasına püskürtülüyor. Enjektörlerin basıncı, modern dizel motorlarda (tdi) olduğu gibi tek bir depoda (common rail) biriktiriliyor. Manifolda püskürtme yapılan sistemlerde enjeksiyon basıncı 4 bar seviyelerindeyken, fsi'de bu rakam 10 bar seviyelerine ulaşıyor.
  + devamını göster
  16.5.2015
  602 Kez Okundu
 • GDI / Direkt Püskürtmeli Motorlarda Yakıt Sistemi
  İçten yanmalı motorlarda yük kontrolü için gaz kelebeğinin bertaraf edilmesi, volumetrik verimde artış ve pompalama kayıplarında önemli miktarda azalma sağlamaktadır. Bu yöntem dizel motorlarında başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1077 Kez Okundu
 • GDI / Direk Püskürtmeli Benzinli Motorlar
  Günümüzde içten yanmalı motorlarda yapılan çalışmaların temelini, benzin motorlarının yüksek özgül çıkış gücü ile dizel motorlarının kısmi yüklerdeki yüksek veriminin bir araya getirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmalar, dört zamanlı, buji ile ateşlemeli motor yükünün gaz kelebeksiz kontrolü ile direkt püskürtmeli (DP) benzin motorlarında bu hedefin gerçekleştirilebileceğini ortaya koymuştur. Direkt püskürtmeli motorlarda yakıt, emme veya sıkıştırma zamanında direkt olarak silindirin içerisine püskürtülmekte ve karışım burada oluşturulmaktadır.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1044 Kez Okundu
 • Piston Yanma Odaları
  Piston Ü.Ö.N. de iken üst tarafında kalan boşluğa yanma odası denir. Yanma olayı yanma odasında gerçekleşir. Yanma olayının sonucunda yakıttaki kimyasal enerji önce ısı enerjisine dönüştürülür. Ortaya çıkan ısı enerjisi piston biyel mekanizmasıyla da mekanik enerjiye çevrilir.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1040 Kez Okundu
 • Dizel Motorların Çalışma Prensipleri
  Dizel motorda yakıt, yüksek basınç ile sıkıştırılmış ve ısınmış hava üzerine püskürtülür. Bu da ateşlemeyi ve yanmayı sağlar. Düşük motor devirlerinde değer yüksek sıkıştırma basıncı elde edebilmek için motor içine fazla miktarda hava girmesi gerekmektedir.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1042 Kez Okundu
 • Dizel Enjeksiyon Çeşitleri
  Geleneksel dizel yakıt enjeksiyon sistemleri dizel motorları için istenen daha düşük yakıt tüketimi, daha az zararlı egzoz emisyonu ve daha az gürültü seviyeleri gibi gittikçe artan talepleri artık karşılayamamaktadır.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1161 Kez Okundu
 • Common Rail Sistemleri
  Common Rail, “tutuculu püskürtme” veya “ortak boru” anlamına gelen, dizel motorlarda kullanılan bir yakıt enjeksiyon sistemidir. Bugüne kadar kullanılan aynı türdeki sistemlere göre yakıt sarfiyatı, egzoz gazı emisyonu, çalışma sistemi ve gürültü oluşumunda daha üstün bir sistemdir.
  + devamını göster
  16.5.2015
  381 Kez Okundu
 • Benzin Yakıtında Oktan Konusu
  Oktan sayısı, teknik anlamıyla, benzinin vuruntu kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılan bir ölçüttür. Bir yakıtın oktan sayısı, yanma kalitesinin ve özellikle de zor koşullara dayanma yeteneğinin ölçüsüdür.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1064 Kez Okundu
 • Dizel Yakıtlarda Setan Konusu
  Diesel yakıtının tutuşma kolaylığını ve tutuşma kalitesini gösterir. Setan sayısının yüksek olması,yakıtın tutuşma sıcaklığının düşük olduğunu, başka bir deyişle, daha kolay tutuştuğunu gösterir.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1358 Kez Okundu
 • Dizel Enjektör Meme Tipleri ve Meme Geometrisi :
  Enjeksiyon sisteminin en önemli parçası memedir. Meme yakıtı yanma odasına püskürten eleman olup, meme üzerindeki deliklerin sayısı ve konumları, püskürtülmek istenilen yakıt miktarına bağlıdır. Direk enjeksiyonlu dizel motorlarla kullanılan 2 tip meme vardır. Bunlar DSLA ve DLLA'dır.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1398 Kez Okundu
 • Yüksek Basınçlı Dizel Püskürtme (enjeksiyon) Sistemleri
  Dizel motorları enjeksiyon sistemleri, geçmişten günümüze sürekli değişim içerisinde ve yeni tasarımlar ile kendini yenilemektedir. Günümüzde elektronik ve bilgisayar alanındaki hızlı gelişmeler, enjeksiyon sistemlerinin gelişmesinde en büyük etkendir.
  + devamını göster
  16.5.2015
  1085 Kez Okundu
 • Otomatik Şanzıman Sıvıları / ATF
  ATF kısaltmasının açılımı, Automatic Transmission Fluid, yani otomatik şanzıman sıvısıdır. Bu sıvı orijinal olarak yeşil ve kırmızı renklerde üretilir. Nedeni, rengi sarı olan motor yağlarından kolay ayrılabilmesinin sağlanmasıdır.
  + devamını göster
  15.5.2015
  1529 Kez Okundu
 • Değişken Oranlı Şanzımanlar CVT
  (Continuously Variable Transmission) CVT olarak adlandırılan, şanzımanında beş çeşidi bulunmaktadır. Türkçe’ye “sürekli değişken iletim” yada sürekli değişken hareket iletimi” olarak çevrilmektedir. Bazı yabancı kaynaklarda bu şanzıman sistemine “Twist and Go” (Çevir ve Git) denilmektedir.
  + devamını göster
  15.5.2015
  1367 Kez Okundu
 • Tiptronic (sıralı) Şanzımanlar
  Türkçe'ye "Tiptronik (tiptronic) vites" olarak giren terim,düz vites ile otomatik vites arasında yer alan yarı otomatik bir vites sistemini ifade eder. Tıpkı otomatik viteste olduğu gibi debriyaj yoktur. Otomatik vitesten farklı olarak kullanıcı vites değişimi için sisteme müdahale edebilmektedir
  + devamını göster
  15.5.2015
  1230 Kez Okundu
 • Manuel Şanzımanlar
  Manuel transmisyon veya düz vites olarak da adlandırılan, motorlu taşıtlarda kullanılan bir şanzıman türüdür. Sürücü tarafından kontrol edilen bir debriyaj ve vites kolundan oluşur. Otomobillerde debriyaj ayak, vites ise elle kumanda edilirken motosikletlerde debriyaj el, vites ise ayakla kumanda edilir.
  + devamını göster
  15.5.2015
  1665 Kez Okundu
 • Şanzıman Çeşitleri
  Motordan, baskı balata (Kavrama) yolu ile aldığı hareketi istenilen tork değerinde, şaft veya diferansiyele ileten aktarma organıdır. Sözcük; Fransızca kökenli olup “Boite de changement” dir Fransızcadaki anlamı "değişim kutusu"dur. Dilimize sadece "şanjman" sözcüğü alınmış ve "şanzıman" şeklinde değişikliğe uğrayarak Türkçeleşmiştir.
  + devamını göster
  15.5.2015
  1136 Kez Okundu
 • Dizel Motorlar ve Çevre Kirliliğine Etkileri
  Motorlu taşıtların hava kirliliğinde önemli bir payı bulunmaktadır. Bu ise emisyon kontrol teknolojilerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Dizel motorlarının yüksek verimi, düşük kullanım maliyetleri, yüksek dayanım ve güvenilirlikleri onları ağır hizmet araç pazarında lider duruma getirmiştir
  + devamını göster
  28.4.2015
  1454 Kez Okundu
 • Dizel Partikül Filtreler ve Rejenerasyon
  DPF’de birikmiş olan is fazla yakıt harcanmaması, motor ve filtrenin zarar görmemesi için uzaklaştırılması gerekir. İsin uzaklaştırılması rejenerasyon olarak ifade edilen oldukça kompleks bir işlemdir. Rejenerasyonun filtreye zarar vermeden yapılabilmesi için çoğu işlem parametresi uyuşmalıdır.
  + devamını göster
  28.4.2015
  2526 Kez Okundu
 • DCT - DSG Şanzımanlar
  Otomatikleştirilmiş Manuel Şanzımanlar : a) Tek kavramalı b) Çift kavramalı Günümüzde otomatik şanzıman kavramı çok değişti, artık manuel vitesli versiyonlarından bile az yakmaya başladılar ve gitgide yaygınlaştılar, sürücülerin gözdesi olmayı başardılar. Manuellere karşı açtıkları bu savaşıda manuel şanzıman altyapısı kullanarak kazandılar. Piyasada şu anda otomatikleştirilmiş manuel şanzımanların farklı çeşitleri yer almaktadır.
  + devamını göster
  28.4.2015
  1342 Kez Okundu
 • Tam Otomatik Şanzımanlar
  Klasik Otomatik Şanzımanlar : Otomatik şanzımanlı araçlar, tork konvektörü, debriyaj, servo, hidrolik sistemi, solenoid, sübap ve vites kademeleri gibi unsurları içinde barındıran alüminyum muhafazaya sahip şanzıman türüdür.
  + devamını göster
  28.4.2015
  1219 Kez Okundu
 • Dizel Partikül Filtre Çeşitleri
  Günümüzde ticarileşmiş dizel partikül filtreleri silikon karpit, kordierit veya metalden yapılmaktadır. Bu çeşitli filtrelerin biriktirme verimleri kütlesel olarak %30-90 arasında değişmektedir, ancak çoğu DPF son derece ince partikül sayıları olarak ifade edildiğinde %99'un üstünde başarı sağlamaktadırlar.
  + devamını göster
  28.4.2015
  1253 Kez Okundu
 • Dizel Partikül Filtre Ne İşe Yarar ?
  Motorların çevreye daha az atık bırakması yönünde Avrupa’daki ilk adım 1993 yılında Euro 1 standardının yürürlüğe girmesi ile atılmıştır. Bugün ise Avrupalı ticari araç üreticileri, taşıtlarını Ekim 2008’de yürürlüğe giren Euro 5 normlarına uygun üretmek zorundadırlar. Türk idari otoriteleri normları Avrupa’daki gelişmelere göre düzenlemektedirler. Yüksek normlu motorların istenilen biçimde ve verimde çalışması için yakıt ve yağ üretiminde de uygunluk gerekmektedir.
  + devamını göster
  2.2.2015
  2596 Kez Okundu

Motor Soğutma Sistemleri ve sıvıları

Soğutma sisteminin amacı motordaki fazla ısıyı giderip, motoru en verimli ısıya en kısa zamanda yükseltip o ısıda kalmasını sağlamaktır.İdeal olan çalışma şartları ne olursa olsun soğutma sistemi motoru en verimli ısıda çalıştırmalıdır. Yakıt motorda yandıkça yakıttaki enerjinin yaklaşık 1/3 ü işe çevrilir.

+ devamını göster
20.5.2015
1149

Fren Hidrolik Yağları

Fren hidroliği, motorlu araçlarda fren sistemleri hidrolik sıkıştırma prensiplerine göre çalışır. Sıkıştırılamayan bir sıvı ile dolu olan kapalı sisteme bir tarafından basınç uygulanırsa diğer uçtaki pistonda güç elde edilir. Bu güç de fren balatalarını, fren disklerine ya da kampanalara bastırarak yavaşlamanızı sağlar.

+ devamını göster
20.5.2015
943

Dizel Partikül Filtre (DPF) Problemi Nedenleri

DPF’ lilerde dahil (dizel partikül filtre) tüm motorların yakıt sistemi ile yağ sistemi PCV ile birbirine bağlantılıdır. Bu nedenle, yanma sonucu oluşan egzost dumanı ile motor yağı egr ve pcv yardımı ile birbirine temas eder, bu temas DPF’nin rejenerasyon döngüsünü/tekrarını hızlandırır. EGR valfi, kaçınılmaz bir şekilde egzost dumanı biriktiricisi- dağıtıcısı konumundadır.

+ devamını göster
20.5.2015
984

Dizel Motorların Tarihçesi

Diesel makineleri bir çeşit içten yanmalı makineler olup, yaktın kimyasal enerjisi makine silindirleri içinde direkt olarak mekanik enerjiye çevrilir. Birkaç beygir gücünden 35 000 hp’ye kadar yapılmakta olan bu makineler bugün en yüksek verimli güç üreticidirler.

+ devamını göster
20.5.2015
1021

EGR Sistemleri - Çeşitleri ve Görevleri

Yanma sırasında oluşan NOx miktarı büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır. Yanma odası içindeki karışımın egzoz gazları ile seyreltilmesi sonucu yanma sonu sıcaklıkları, dolayısıyla üretilen NOx miktarı azalmaktadır.

+ devamını göster
20.5.2015
1020

Dizel Motorlarda Emisyon Kontrol Yöntemleri

İçten yanmalı motorlarda yanma odasındaki maksimum sıcaklık 1800 K’in üzerine çıktığında, havanın içindeki azot ve oksijen kimyasal olarak birleşerek, azot oksit (NOx) denilen, insan sağlığına ve çevreye zararlı bir gaz haline dönüşür. Dizel motorlarının hava fazlalığı ile çalışması, benzin motorlarına göre NOx oluşturma potansiyelini arttırır.

+ devamını göster
20.5.2015
1037

Dişli ve Şanzıman Yağları

Motorlu araçların şanzıman ve diferansiyellerinin güç aktarma dişli sistemlerinin yağlanması için kullanılırlar otomotiv sektörünün standartlarını taleplerini karşılamak için belli miktarda katkılar içerir.

+ devamını göster
20.5.2015
1050

Biodizel ve Ethanol Hakkında Herşey.

Biyodizel ve etanol, dizel motorlar için yenilenebilir alternatif yakıtlardır ve farklı oranlarda No. 2 dizel yakıta karıştırılarak dizel motorlarda kullanılabilirler. Etanol tek bir kimyasal yapıya ve belli özelliklere sahip yakıt olmasına rağmen, biyodizellerin özellikleri elde edildikleri yağın cinsine ve esterleştirme metodlarına bağlı olarak değişmektedir.

+ devamını göster
20.5.2015
1178

Benzinli Motorlarda Stoichiometric Ratio

Konunun başında öncelikle, “stoichiometric Ratio” ne anlama gelmektedir, onu kısaca özetlemek isteriz. Türkçe söylenişi, Stokiyometri (İngilizce : Stoichiometry). Sözcüğü Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm).

+ devamını göster
20.5.2015
417

Çok Noktadan Püskürtme (MPI) Sistemler

2.Çok Noktalı Püskürtme Sistemleri (M P I) Sistemin Genel Yapısı ve Özellikleri : SPI sistemde yakıt hava ile, emme manifoldunun girişinde hazırlandığından silindire girecek olan karışımın kat ettiği mesafe farklıdır. SPI sistemde yakıt hava karışımı manifold içerisinde karıştığından ve motorun soğuk olduğu zamanlarda karışım içerisindeki yakıt manifold yüzeylerine yapışır ve silindir içerisinde homojen bir karışım sağlanamaz.

+ devamını göster
20.5.2015
1368

Tek Noktadan (Single Point) Enjeksiyon Sistemleri

*Sistemin Genel Yapısı ve Özellikleri : Tek bir enjektörün yakıtı emme manifolduna püskürttüğü sistemdir. Yakıtın emme manifolduna püskürtülmesi nedeni ile karbüratörlü sistemlere benzemekte fakat daha iyi bir yakıt hava karışımı hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu sistem karbüratörlü sistemden daha verimlidir. SPI sitemde yakıt, motorun her türlü çalışma koşulları için bir noktadan hazırlanmaktadır.

+ devamını göster
20.5.2015
438

Benzinli Yakıt Sistemi Çeşitleri ve Görevleri

Benzinli Yakıt Sisteminin Görevleri : Enjeksiyon sürelerinin ayarlanması - Soğukta harekete geçmenin kontrolü - Hızlanma sırasında yakıt zenginliği kontrolü - Yavaşlama sırasında yakıtın kesilmesi - Motor rölanti devrinin kontrolü ve yönetimi - Maksimum devrin sınırlandırılması - Lambda sensörü ile yanmanın kontrolü - Kendi kendine arıza teşhisi

+ devamını göster
20.5.2015
1080

Fren Sistemi Çeşitleri

Motorlu taşıtlar üzerinde oldukça farklı yapılarda değişik özelliklerde frenler kullanılmaktadır.

+ devamını göster
18.5.2015
1422

Otomotiv Fren Sistemleri

Fren sistemi, motorlu taşıtın yavaşlamasını ve durmasını sağlayan düzenek. Yokuş aşağı inen taşıtın hız kazanmasını önlemek, duran taşıtın bu durumunu sürdürmek üzere de kullanılır. Fren sistemi taşıttaki kinetik enerjiyi sürtünme yoluyla ısı enerjisine çevirerek taşıtın durmasını veya yavaşlamasını sağlar.

+ devamını göster
18.5.2015
423

GDI / Direkt Enjeksiyonlu Benzinli Motor Tipleri

Bu motorda, yakıt standart motordaki gibi manifolda değil, yanma odasına püskürtülüyor. Enjektörlerin basıncı, modern dizel motorlarda (tdi) olduğu gibi tek bir depoda (common rail) biriktiriliyor. Manifolda püskürtme yapılan sistemlerde enjeksiyon basıncı 4 bar seviyelerindeyken, fsi'de bu rakam 10 bar seviyelerine ulaşıyor.

+ devamını göster
16.5.2015
602